Retail Points


 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Capital Computer Centre Ltd.

Tel:         +852 23613268
 
Address:   49, 51, 53 & 55, B/F., Golden Computer  
               Shopping Arc., Fu Wah St., ShamShuiPo, 
               Hong Kong.         
               
                   正都電腦有限公司  香港 九龍 深水埗 褔華街 
               黃金電腦商場地庫 49,51,53及55 號 (深水埗
               地鐵站D2出口) 
 
 
Fine Up Company Limited
 
Tel:       +852 23611295 -7
 
Address: Shop No. 42-44, G/F., Golden Bldg. Shopping 
             Centre., Fu Wah St., ShamShuiPo, Hong Kong.
                      
             展昇有限公司
             九龍深水福華街 146-142 號 黃金商場地面 42-44 號
             (深水埗地鐵站D2出口)  營業時間: 11:00-21:00
 
Comments